Rozwój możliwości adaptacyjnych IT

Stale wzrasta tempo zmian na rynku i w otoczeniu. Zwiększa się też udział technologii IT w zmianach współczesności. Praktycznie, technika daje obecnie tak duże możliwości realizacji pomysłów, że to nie technologia jest ograniczeniem. Pałeczka przechodzi w ręce zwinnych firm, które stać na większą kreatywność i szybsze dostosowanie. Tylko te firmy i organizacje, które potrafią zmieniać swój schemat myślenia i dostosowywać go do zmiennej rzeczywistości przetrwają i się rozwiną. Często pierwszym krokiem do większej dynamiki na rynku jest osiągnięcie przez firmy większej elastyczności wewnętrznej i obudzenie własnego potencjału twórczego.

Kreowanie postaw nowej kultury IT

Czy istnieje coś takiego jak Kultura IT? Czy pojęcie IT jest na tyle ogólne i spójne, że w ogóle można mówić o jego wspólnych cechach? Jaka powinna być nowa kultura IT? Na co dzień przyglądamy się kulturze IT, choć jej opisywanie nie jest naszym celem. My inspirujemy do praktycznego myślenia i znajdowania rozwiązań dopasowanych do konkretnych potrzeb i sytuacji firm i działów IT. Pomagamy odnaleźć własną drogę pośród dynamicznie powstających możliwości i zagrożeń w szybko rozwijającym się świecie technologii i jej rynku.

Dopasowanie IT do nowej eKONOMII

Technologia nie jest już narzędziem wspomagającym ekonomię. To ekonomia polega na technologii, a technologia kreuje ekonomię. Szukamy potencjału w organizacjach do wykorzystania możliwości rozwoju opierając się o nowe trendy, nisze i obszary zastosowań. Nowe IT musi nadążać za tymi trendami zarówno w obszarze rozwoju technologii, narzędzi wytwórczych, zmian kulturowych, oczekiwań klientów, zmian na rynku pracy i pozyskiwania talentów.